Difi og DFØ velger Deltager.no for ny, felles påmeldingsløsning

Difi og DFØ har årlig til sammen 10.000 deltakere på kurs, seminar og andre arrangement. Vi er stolte over at disse to offentlige aktørene har valgt å ta i bruk en skreddersydd løsning fra Deltager.no til sine arrangementer.

Nøkkelressurser: Fra venstre Caterina Torbjørnsdal, Anthony Lærdal, Andreas Oterhals, Thomas Aas, Haakon Engelshus, Olav Arne Forbord og Liv Marit Bersås

Fra januar 2019 kan deltagerne til Difi og DFØ melde seg på kurs via felles påmeldingløsning levert av Deltager.no

Difi og DFØ har samarbeidet om å lage felles maler og felles håndtering av de ulike typene av arrangementer. Brukeropplevelsen er lik, om brukeren skal delta på et økonomikurs hos DFØ eller fagseminar hos Difi. Gjennom prosjektet har Difi og DFØ delt erfaring og kompetanse på effektiv håndtering av arrangement og deltagere.

Skreddersydd løsning

Anskaffelse og tilpasning avløsningen ble gjennomført i 2018. Denne erstatter de to utdaterte og skreddersydde løsningene virksomhetene har hatt. Deltager.no leverer denne type løsning til et bredt spekter av kunder, både bedrifter og frivillige organisasjoner. For Difi og DFØ har vi gjort en rekke tilpasninger i løsningen, blant annet ved å jobbe ut ifra en en grundig spesifikasjon fra kunden, workshops og møter. Resultatet er en skreddersydd løsning som dekker behovet til begge virksomhetene.

Samarbeidet med leverandøren har vært knirkefritt i denne leveransen. Deltager har vært fleksibel, løsnings- og serviceorienterte, har raskt satt seg inn i alle våre problemstillinger og leveransene har hatt god kvalitet. Dette har vært svært viktig for at kunne levere løsningen som planlagt.
– Olav Arne Forbord, prosjektleder, Difi.

Godt samarbeid og nyttig læring

I utgangspunktet var det bare Difi som hadde planlagt en oppgradering av kurssystemet i løpet av 2018, men tidlig på året ble det avklart at DFØ også ønsket å delta i et felles prosjekt. Tidsplanen måtte justeres og prosjektet reorganiseres. De to virksomhetene måtte finne felles arbeidsform. Høy grad av smidighet fra alle parter har bidratt til både vellykket løsning og prosjekt.

Difi jobber blant annet med digitalisering, universell utforming, innovasjon, tidstyver og informasjonssikkerhet, mens DFØ arbeider med økonomi, god styring i staten, regnskap og lønn. Det er derfor et kvalitetsstempel at disse store, offentlige aktørene innen nettopp økonomi og digitalisering valgte Deltager.no blant alle leverandørene som var med på anbudet.

Samarbeidet gått veldig smidig, blant annet på grunn av klare og tydelige målsettinger, involvering av alle aktuelle medarbeidere, samt god prosjektstyring. Det har vært spennende og lærerikt å jobbe med to så viktige offentlige aktører. Resultatet er en god, felles løsning for både arrangementsansvarlige og deltagere.
– Thomas Aas, Markedssjef i Deltager.no

Legg igjen en kommentar

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Siden 2003 har vi levert online påmeldings- og betalingsløsninger.

Vårt nyhetsbrev

Vær blant de første som hører om våre nye funksjoner og tilbud.

Hjelp?

Sjekk gjerne ut våre supportsider som besvarer det meste man kan lure på.

Copyright © 2021 Betingelser og bruk | Personvern | Cookies