Hva er et API, og hvordan kan det forenkle din arrangørhverdag?

Hva er det som gjør det mulig for ulike systemer å "snakke sammen"?
Telefon med illustrasjon for API

Hvordan kan informasjon gå mellom påmeldingssystemet på Deltager.no, Visma, CRM og andre systemer våre kunder bruker? Og hvordan kan vi synkronisere medlemsinformasjon fra vårt medlemssystem mot NIF sin sentrale database? Det som gjør dette mulig er API.

Så hva er et API og hvordan kan det gjøre livet enklere for deg? Vi tok en prat med en av Deltager.no sine utviklere, for å få en enkel forklaring av dette.

Hva er et API og hvordan fungerer det?

API står for «Application Programing Interface» og er enkelt forklart en fellesbetegnelse på hvordan ulike typer programvare snakker med hverandre. Den viktigste delen av dette er «Interface» eller grensesnitt som det heter på norsk. Du er kanskje kjent med ordet «brukergrensesnitt» som kort forklart er kontaktflaten der brukeren samhandler med et system. Et API er et grensesnitt hvor man kan hente ut data fra et system og integrere den dataen mot et annet system, som for eksempel data fra påmeldingsløsningen vår inn til våre kunders egne nettsider eller CRM-system.

Hvilke data man kan utveksle i et API ut er nærmest ubegrenset – så lenge begge systemene tillater det. I vårt tilfelle kan det være data fra påmeldingssystemet om arrangementer, deltagere, informasjon om arrangører, påmeldingsskjema og mye mer.

I vårt API bruker vi data i JSON (Javascript Object Notation) format, som er en enkel tekstbasert standard for datautveksling. JSON har et lettere språk enn for eksempel XML. Dette gir mindre spam, noe som vil si mindre bytes, mindre data og derfor raskere datautveksling. Dette betyr at trafikkflyten med vårt API går svært raskt.

Er det mulig for programvare å “snakke sammen” uten bruk av API?

I teorien er dette mulig, men de fleste tilfeller er det ingen god løsning, og i komplekse eller lukkede systemer er det vanskelig eller umulig å gjennomføre. Dersom man for eksempel har en nettside med turistinformasjon om Harstad, kan man sette opp denne slik at den henter værinformasjon om Harstad ved å gå inn på yr.no og “leser” nettsiden, tolker informasjonen og legger den til i sitt eget system. Men den beste løsningen er at nettsiden heller sender en “melding” i API til yr.no og ber om informasjonen, og at yr.no sender tilbakemelding i samme språk (i vårt tilfelle JSON). Uten API vil nettsiden din være avhengig av at yr.no ikke endrer oppsett eller utseende, fordi man da risikerer at din nettside ikke lengre “forstår” hva yr.no sier. Som regel vil det også bryte med vilkår for bruk av tjenesten å hente informasjon på denne måten.

Hva kan API gjøre for deg som arrangør?

De fleste av oss bruker API hver eneste dag, uten at vi er klar over eller tenker over det. Mobilbank, strømmetjenester og annet vi bruker i hverdagen fungerer ved hjelp av API. Når du spiller et spill fra tredjeparts-leverandør på Facebook, kjøper en bok via Amazon, klikker på et dele-ikon for sosiale medier, bruker du API. Noen kaller API for det digitale limet som holder verden sammen.

For våre arrangører betyr tilgang til vårt API at du kan bruke informasjonen som ligger hos oss om dine arrangementer og deltagere, og integrere det i dine egne systemer uten at du må gjøre en manuell jobb for hver gang. Eksempler på bruk kan være:

  • Deltagerinformasjon inn i deres CRM-system
  • Arrangement-informasjon synkronisert inn i deres nettsider/CMS
  • Synkronisere arrangementsløsningen mot regnskaps-programvare

For deg som arrangør kan slike løsninger spare deg for mye tid og manuelt arbeid. Du kan alltid ta kontakt med oss dersom du ønsker å se på hvilke muligheter som finnes for å gjøre din arrangør-hverdag enklere!

Legg igjen en kommentar

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Siden 2003 har vi levert online påmeldings- og betalingsløsninger.

Vårt nyhetsbrev

Vær blant de første som hører om våre nye funksjoner og tilbud.

Hjelp?

Sjekk gjerne ut våre supportsider som besvarer det meste man kan lure på.

Copyright © 2021 Betingelser og bruk | Personvern | Cookies